Generelle salgsbetingelser / kontrakt for turer organiserte av Be As a Local Srl.

1) Definisjon av en organisert tur

Pakketurer er reiser, ferier, alt-inkludert turer, cruise, som består av kombinasjoner av minst to av de følgende elementer, solgt eller tilbudt for salg til en fast pris: a) transport; b) overnatting; c) turisttjenester som ikke er forbundet med transport eller overnatting, som dekker en betydelig del av den organiserte turen. Separate fakturering av elementene i en pakke fritar ikke Be As A Local Srl for forpliktelsene i denne artikkelen.

2) Generelle avtalevilkår

Salg av pakkereiser, i nasjonale og internasjonale omfåder, frem til reisens gjennomføring, er regulert, av lov av 23. mai 2011, artikkel 3 ("Turisme"), ved lov 27/12 / 1977 n. 1084 ratifisering og implementering av den internasjonale konvensjonen om reisekontrakter (CCV), undertegnet i Brussel 23/04/1970 - når aktuelt - og av reiselivsreglene (art. 32-51) og de påfølgende endringer og bestemmelsene i Civil Code angående transport og mandat.1) Definisjon av en organisert tur

3) Bestilling og betaling

Bestillinger vil bli akseptert til alle tilgjengelige plasser er fylt. De vil bli betraktet som gyldige bare hvis bekreftet umiddelbart av et forskudd på 50% av de totale kostnadene for reisen. Restbeløpet må betales senest 15 dager før avreisedato. Manglende betaling innen nevnte datoer utgjør en eksplisitt oppsigelsesadgang, Be As A Local vil ha rett til å avslutte kontrakten.

4) Pris

Prisen på den organiserte turen som bestemt av kontrakten kan endres opptil 20 dager før avreise. Enhver variasjon kan bare avhenge av ett av følgende elementer: a) transportkostnader, inkludert drivstoff; b) royalty og skatt på noen turisttjenester, for eksempel avgifter, flyplassskatter, ombordstignings- og landingsskatter i havner og flyplasser; c) valutakurser brukt på den organiserte turen. Revisjon oppover kan under ingen omstendigheter overstige ti prosent (10%) av det opprinnelige beløpet.

5) Antall deltakere, endringer, manglende fremmøte

Antall deltakere må angis nøyaktig. Betydelig reduksjon av antall deltakere kan lede til justering av takst og program. Videre, manglende fremmøte i forhold til den innsendte rom-listen kan medføre et "no show"- gebyr på opptil 100%.

Kunden kan tre ut av en kontrakt uten kostnader i følgende tilfeller: a) økning av den samlede prisen med mer enn 10%; b) vesentlige modifikasjoner av en eller flere grunnleggende betingelser i kontrakten (for eksempel variasjon av elementer som anses å være en grunnleggende del av den organiserte turen som helhet) foreslått av leverandøren etter kontraktsinngåelse, før avreise og uten kundens godkjenning; c) i tilfelle uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter på bestemmelsesstedet eller i dens umiddelbare nærhet, som har vesentlig innvirkning på gjennomføring av pakken eller på transport av passasjerer til destinasjonen;

I nevnte tilfelle har kunden rett til a) å delta i en annen organisert tur på samme eller høyere kvalitetsnivå, eller b) få tilbakebetalt alle beløp betalt til Be As A Local innen 7 arbeidsdager etter mottak av kundens skadekrav, bortsett fra kostnadene som er påløpt under reservasjons- og bestilling hos tredjepart. Kunden må sende skriftlig klage til Be As A Local Srl innen 2 virkedager fra mottakelsen av varselet om ovennevnte type endringer. Klager på turens pris eller innhold ikke bli akseptert verken under eller på slutten av turen.

Den i kontrakten fastsatte pris kan ikke økes fra 20 dager før avreise dato. Ved avbestilling av deltakelse på en bekreftet tur, gjelder følgende gebyrer:

For turer med overnatting:

30% innen 30 dager før avreisedato

50% innen 14 dager før avreisedato

100% innen 7 til 0 dager før avreisedato

For dagsturer:

100% hvis mindre enn 7 dager før turen

6) Avbestilling av en tur

Be As A Local kan uten erstatning kansellere kontrakten, helt eller delvis, i følgende tilfelle: a) eksepsjonelle omstendigheter; b) når minimum-antallet deltakere som er angitt for turen ikke er nådd, forutsatt at kunden har blitt informert om dette minst 20 dager før avreisedato. I begge tilfeller, hvis kontrakten er kansellert, har kunden rett til å få tilbakebetalt hele beløpet som er betalt til Be As A Local. 

I tilfelle avlysning av en pågående tur, skal Be As A Local treffe alle nødvendige tiltak og søke kompensere begge parter på en rettferdig måte.

7) Variasjoner og modifikasjoner etter ankomst

Be As A Local skal ha rett til å erstatte hotell og/eller lokaler med andre tilsvarende innen en avstand på  50 km fra destinasjonen angitt i turprogrammet, dersom dette skulle bli nødvendig av uforutsette omstendigheter.

Etter ankomst, hvis en vesentlig del av turens program ikke kan gjennomføres - av en eller annen grunn, bortsett fra en deltakers egen situasjon, vil Be As A Local foreslå tilsvarende alternativer for resten av turen og som ikke innebærer eventuelle tilleggs kostnader eller forpliktelser for deltakeren.

8) Overføring av kontrakten til annen person

En person som selv ikke kan delta i en bestilt tur har rett til å overføre bestillingen til en annen, forutsatt at denne personen tilfredsstiller evt. spesifikke, for eksempel fysiske, krav knyttet til en tur, og etter å ha informert Be As A Local om overføringen innen minst 15 dager før avreisedato. Be As A Local vil ikke være ansvarlig for en evt. ikke-aksept av den nye deltakeren av noen tredjepart. Den som bestilte turen og den som turen overføres til er sammen ansvarlig for betaling av totalprisen.

9) Deltakers ansvar

Deltaker må informere Be As A Local, og eventuelt leverandører underveis i turen, om eventuelle spesielle behov eller forhold (graviditet, mat-intoleranse, funksjonshemming, etc.) og spesifisere assistansebehov.

Deltaker er ansvarlig for å sjekke og verifisere alle pass- og visumkrav til destinasjonene og for generelt å respektere lover og regler langs reiseruten.

10) Forsikringer

Be As A Local Srl. har tegnet en ansvarsforsikring med UnipolSai 1/72929/319/166453864 i medhold av art. 47 i reiselivsdirektivet.

11) Be As A Local's ansvar

Be As A Local Srl skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for eventuell svikt, feil eller mangler fra tjeneste eller produkt-leverandør som brukes til en tur, etter at disse har godtatt Be As A Local's bestilling.  

Alle kuponger, kuponger, kvitteringer og billetter er underlagt vilkårene som er spesifisert av de utstedende tjenesteleverandørene. Be As A Local Srl, overfor seg selv, ansatte eller forhandlere, påtar seg ikke ansvar for handlinger, utelatelse, mislighold eller forsømmelser, skader eller tap på som følge av opplysninger gitt av slike tjenesteleverandører og garanterer ikke eller er ansvarlig for nøyaktigheten av informasjon fra tjenesteleverandører.

12) Streik eller suspensjon av turen på grunn av dårlige værforhold

Krigsbegivenheter, militærkupp og opptøyer, opprør, naturkatastrofer, plyndring, terrorangrep: disse og andre lignende hendelser er ukontrollerbare hendelser, og Be As A Local kan ikke holdes ansvarlig for dem. Eventuelle merkostnader som kunden bærer vil ikke bli tilbakebetalt, det samme for tjenester som ikke kan ytes på grunn av disse hendelsene. Videre er Be As A Local ikke ansvarlig for ikke-bruk av tjenestene på grunn av forsinkelse eller kansellering av luft-, sjø- og landtransport.

13) Klager

Eventuell klage på beskrevne eller  dokumenterte avvik i tjenestene under turen må umiddelbart fremsettes til leverandøren av den aktuelle tjenesten (hotellsjef, transportører, reiseleder osv.) med krav om å mootta tjenestene som beskrevet i reiseprogrammet  (kupong, program). Innen ti dager etter turens slutt, skal kunden og / eller operatøren sende sin skriftlige rapport til Be As A Local med alle tilgjengelige dokumenter.

14) Personvern

Personvernreglene er fullt ut beskrevet på nettstedet til Be As A Local Srl. I samsvar med gjeldende personvernlovgivning, garanterer Be As A Local Srl. maksimal konfidensialitet for data som gis. Data behandles i samsvar med lov 196/2003 og 101/2018 og i henhold til art. 13-14 i EUs forordning 679/2016 kjent som General Data Protection Regulation (GDPR).

15) Jurisdiksjon og konfliktløsning

Domstolen for juridiske tvister skal være den i Trieste, Italia. Før klage inngis til domstolen, skal øverste ledere for kunden og Be As A Local Srl. møtes og søke en tvisteløsning.