For å sikre et personlig preg vil hver opplevelse normalt ha i størrelsesorden 8-12 deltakere, bortsett fra fler- destinasjonsopplevelsene som kan ha flere.

Alle programmer har engelsk som standardspråk, alle ansatte snakker godt engelsk. Dag kan alltid kontaktes for spørsmål, på dansk, norsk eller svensk, så vel som fransk, italiensk og tysk.

Sorty by:

En-dags opplevelser i Trieste